Halálba szekálták a kamaszlányt: évek óta gyötörték osztálytársai - educato.hu

Akit férgek gyötörtek, A 2 éves kisfiút boszorkánynak hitte a családja, így találtak rá

Tartalom

  akit férgek gyötörtek

  A tömeg akit férgek gyötörtek fegyvert ragadott, és ők futásnak eredtek. Így történt, hogy a megfutamított Antióchosznak csúfosan kellett visszavonulnia.

  Kiadta tehát a parancsot, hogy szünet nélkül hajtsák kocsiját és így tegyék meg az akit férgek gyötörtek.

  Az égi ítélet azonban már lesújtani készült rá, mert dölyfösen azt mondta: »A zsidók temetőjévé teszem Jeruzsálemet, ha odaérek. Alighogy befejezte ugyanis e szavait, borzalmas fájdalom fogta el beleiben, és szörnyű belső kínok gyötörték.

  akit férgek gyötörtek

  Hiszen olyan sok és újfajta kínzással gyötört meg másokat bensejükben. Mégsem hagyott fel gonoszságával, 7hanem gőggel telve, indulatában tüzet lihegett a zsidókra és kiadta a parancsot, hogy még gyorsabban hajtsanak.

  akit férgek gyötörtek

  Történt pedig, hogy a nagy iramban kiesett a kocsiból, súlyosan megütötte testének paraziták részben figyelnek és kínokban gyötrődött. Amikor visszatértem a perzsa tartományokból, súlyos betegségbe estem.

  akit férgek gyötörtek

  Ezért szükségesnek véltem, hogy gondoskodjam a közjóról. Ezért fiamat, Antióchoszt rendeltem királynak, akit, amikor a felső tartományokban hadakoztam, gyakorta ajánlottam soknak közületek. Neki az itt mellékelt iratot küldtem.

  akit férgek gyötörtek

  A leírás a megszokott formát követi: az üldöző hatalma teljében; Isten lesújt rá; az üldöző megérti, hogy nem egyszerű szerencsétlenség érte utol, hanem láthatatlan erő csapott le rá; belátja, hogy nincs számára menekvés; kegyelemért könyörög.